Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van LOS. Het is raadzaam om deze goed door te nemen voor een goede afstemming van de afspraak en de behandeling.

 • Voor de eerste massage of beauty behandeling zullen wij kort ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren een aantal vragen stellen.
 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere en/of gebruikt u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 • Na elke massage of beauty behandeling zal er geëvalueerd worden hoe je de behandeling hebt ervaren.
 • Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan de behandelaar geeft, worden door ons vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derde verstrekt.
 • LOS zal nooit claimen bepaalde aandoeningen of ziekten te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 • De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van de diensten van LOS en daarom kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming of gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en juistheid die hij/zij tijdens het eerste gesprek aan ons verstrekt, zodat wij de behandelingen zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kunnen voeren.
 • LOS is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 12 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Afspraken geannuleerd binnen 12 uur worden voor 50 % aan u doorberekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken.
 • Onze behandelingen zijn NIET erotisch bedoeld en dit is ook NIET bespreekbaar.
 • LOS behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden
 • Betaling geschiedt vooraf via de boekingssite of contant of per pin.